Instalacja i konfiguracja pakietu Borland C++ Compiler 5.5


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty


Instalacja pakietu Borland C++ Compiler 5.5

Pakiet instalujemy w wybranym katalogu, np. c:\Bcc55. Następnie do zmiennej środowiskowej PATH dodać ścieżkę do katalogu c:\Bcc55\bin. W przypadku systemu Win9x w pliku Autoexec.bat trzeba dopisać na końcu:

set PATH=%PATH%;c:\bcc55\bin

Natomiast w Win 2000/Xp we właściwościach systemu (Właściwości systemu -> Zaawansowane -> Zmienne środowiskowe): należy dodać zmienną środowiskową dla aktualnego użytkownika:

Nazwa zmiennej: PATH
Wartość zmiennej: %PATH%;c:\bcc55\bin


Konfiguracja pakietu Borland C++ Compiler 5.5

Aby Borland C++ Compiler 5.5 poprawnie funkcjonował potrzebne są tekstowe pliki konfiguracyjne: bcc32.cfg i ilink.cfg wskazujące położenie plików nagłówkowych i bibliotek. Oto ich przykładowa zawartość:

bcc32.cfg

-I"c:\Bcc55\include"
-L"c:\Bcc55\lib;c:\Bcc55\lib\psdk"

ilink32.cfg

-L"c:\Bcc55\lib;c:\Bcc55\lib\psdk"

Pliki te należy utworzyć w dowolnym edytorze tekstu i zapisać w katalogu bin. Oczywiście w miejsce przykładowych katalogów należy wstawić właściwe.

Standardowo Borland C++ 5.5 generuje kod wykonywalny przeznaczony dla Windows 2000. Z uwagi na istniejące różnice pomiędzy systemami Windows 95/98/Me a sytemem Windows 2000, tak wygenerowany kod może nie działać pod Windows 95/98/Me. Aby uniknąć tego problemu wystarczy przy kompilacji użyć parametrów:

-DWINVER=0x0400
-D_WIN32_WINNT=0x0400
Dla ułatwienia pracy najlepiej powyższe linie dopisać do utworzonego pliku konfiguracyjnego bcc32.cfg.

W przypadku dołączenia dodatkowych bibliotek lub plików nagłówkowych w katalogach innych niż powyższe, zawartość plików konfiguracyjnych należy oczywiście zmienić. Na tym kończy się konfiguracja kompilatora - program jest gotowy do pracy.


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl