Fast Light Tool Kit (FLTK)


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Wstęp

Pierwotnym autorem FLTK jest Bill Spitzak. Obecnie Biblioteka rozwijana jest przez grupę programisów. Biblioteka napisana została w języku C++ i jest dostępna na zasadzie licencji GNU Library General Public License. Niniejszy opis oparty jest o wersję 1.0.11 biblioteki - jednocześnie dostępna była wersja beta 1.1.0b1.

FLTK działa pod następującymi systemami operacyjnymi:

Biblioteka dostępna jest pod adresami:

Biblioteka FLTK została zoptymalizowana pod względem szybkości działania oraz objętości kodu źródłowego. Biblioteka zawiera program FLUID do wizualnego tworzenia interfejsu użytkownika. Program ten potrafi generować tekst źródłowy w języku C++. FLTK ma wbudowane funkcje do obsługi grafiki 2D (z podwójnym buforowaniem) oraz klasy do obsługi OpenGL. FLTK zapewnia zgodność z biblioteką GLUT.

Biblioteka zapewnia także częściową zgodność z bibliotekami GUI: Forms i XForms. Program FLUID potrafi odczytywać pliki projektów .fd utworzone przez XForms Fdesign.


Kompilacja ze źródeł

FLTK zawiera pliki makefile bądź pliki projektów dla następujących kompilatorów:


Dokumentacja

Dostępny jest następujący dokumenty:

Ten sam dokument dołączony jest do pakietu w formacie HTML, a także dostępny pod adresem http://www.fltk.org/documentation.html. Dokumentacja, w połączeniu z programami przykładowymi, jest wystarczająca.


Alfabetyczny spis klas


Programy przykładowe

Poniżej przedstawiam wybrane programy przykładowe, dołączone do biblioteki FLTK, które dają obraz jej możliwości i budowy:


FLUID - Fast Light User Interface Designer

Program FLUID służy do wizualnego tworzenia interfejsu użytkownika. Program generuje kod źródłowy programu (pliki *.cpp i *.h). Pliki projektów (rozszerzenie *.fl) są plikami tekstowymi. Program, choć wymaga pewnego przyzwyczajenia, jest dobrze działającym narzędziem. Pliki źródłowe generowane przez FLUID są czytelne (patrz przykład Valuators). Rysunek przedstawia program podczas pracy. Plik widget_panel.fl jest przykładowym plikiem projektu.


Podsumowanie

FLTK to mała, "zgrabna" i prosta w budowie biblioteka GUI. Dostępne elementy graficznego interfejsu użytkownika pozwalają na budowę dość zaawansowanych programów. Zresztą kreator interfejsów - program FLUID - znacząco ułatwia taką pracę. Także dostępna dokumentacja powinna w zupełności wystarczyć.

Za główną wadę biblioteki FLTK uważam wygląd kontrolek i całego programu, który odbiega od standardów danego systemu operacyjnego. Użytkownicy są bardzo czuli na punkcie np. wyglądu okna do wyboru pliku, a te w bibliotece FLTK nieco odbiega od standardów. Ale w programach gdzie owa "odmienność" nie stanowi problemu FLTK można zdecydowanie polecić - programy są małe a sama biblioteka bardzo łatwa w użyciu.


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl