FOX GUI Library - Obsługa komunikatów


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Obsługa komunikatów

Czas na przykład obsługi komunikatów. Na początek zobaczmy jak skorzystać z komunikatów generowanych przez klasę FXWindow. Z uwagi na dużą ilość generowanych komunikatów program windowmessages.cpp przechwytuje tylko dotyczące myszki i klawiatury.

W głównej klasie programu pojawiły się metody odpowiedzialne za obsługę zdarzeń:

long onSomeCommand(FXObject* sender,FXSelector sel,void *ptr);
Ich nazwy odpowiadają obsługiwanym zdarzeniom, natomiast wyjaśnienia wymagają parametry:

Oto budowa struktury FXEvent:

struct FXAPI FXEvent {
 FXuint   type;      /// Event type
 FXuint   time;      /// Time of last event
 FXint    win_x;     /// Window-relative x-coord
 FXint    win_y;     /// Window-relative y-coord
 FXint    root_x;     /// Root x-coord
 FXint    root_y;     /// Root y-coord
 FXint    state;     /// Keyboard/Modifier state
 FXint    code;      /// Button, Keysym, or mode; DDE Source
 FXString  text;      /// Text of keyboard event
 FXint    last_x;     /// Window-relative x-coord of previous mouse location
 FXint    last_y;     /// Window-relative y-coord of previous mouse location
 FXint    click_x;    /// Window-relative x-coord of mouse press
 FXint    click_y;    /// Window-relative y-coord of mouse press
 FXint    rootclick_x;  /// Root-relative x-coord of mouse press
 FXint    rootclick_y;  /// Root-relative y-coord of mouse press
 FXuint   click_time;   /// Time of mouse button press
 FXuint   click_button;  /// Mouse button pressed
 FXint    click_count;  /// Click-count
 FXbool   moved;     /// Moved cursor since press
 FXRectangle rect;      /// Rectangle
 FXbool   synthetic;   /// True if synthetic expose event
 FXDragType target;     /// Target drag type being requested
};

Następnym nowym elementem jest tablica komunikatów (ang. message map) WindowMap:

FXDEFMAP(Window) WindowMap[]=
{
 FXMAPFUNC (SEL_LEFTBUTTONPRESS,   FXWindow::ID_NONE,  Window::onLeftBtnPress),
 ...
};

Tablica ta zawiera powiązania łączące:

Rozbudowie uległo także makro FXIMPLEMENT:
FXIMPLEMENT(Window,FXMainWindow,WindowMap,ARRAYNUMBER(WindowMap))

Jako trzeci parametr makra występuje nazwa tablicy komunikatów, zaś ostatnim elementem jest rozmiar tej tablicy.

Okno programu wraz przykładowym komunikatem wyświetlonym na pasku tytułowym przedstawia poniższy rysunek:

WindowMessages


Do pobrania


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl