wxWindows


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Wstęp

Biblioteka GUI wxWindows jest jednym z najbardziej zaawansowanych projektów tego typu, dostepną na zasadzie licencji GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE wraz z pełnymi tekstami źródłowymi. Niniejszy opis powstał na podstawie wersji 2.2.6 biblioteki. Najnowsza wersja wxWindows jest dostępna pod adresem: http://www.wxwindows.org.

Biblioteka wxWindows zawiera komletny zbiór klas języka C++ do budowy interfejsu użytkownika. W systemie Windows biblioteka korzysta z API, natomiast w systemach klasy UNIX/Linux stosowana jest warstwa pośrednia w postaci bibliotek GTK+ (tzw. wxGTK) lub Motif/Lesstif (tzw. wxMotif). Biblioteka zawiera obsługę plików graficznych w formatach: JPEG, PNG, TIFF, PCX, BMP i XPM. Ponadto biblioteka posiada system pomocy oparty na uproszczonych plikach HTML - podzbiorze tego języka. Biblioteka ma mechanizmy do obsługi wielojęzykowości - dołączonych jest 11 tłumaczeń (niestety na razie brak języka polskiego - może zmieni to czytelnik tego tekstu?). Całośc tego opisu dopełnia wizualny edytor okienek dialogowych wxWindows Dialog Editor bdący składnikiem biblioteki.


Obsługiwane platformy

Biblioteka wxWindows dostępna jest na następujące platformy systemowe:


Dokumentacja

Dokumentacja biblioteki wxWindows dostępna jest w formatach:

Dokumenty w formacie PDF, gotowe do druku, obejmują:


Spis klas GUI

Alfabetyczny spis klas, obejmujący 361 pozycji, jest dotępny tutaj. Natomiast spis klas z podziałem na kategorie, (opis w języku angielskim, plik pochodzi z dokumentacji), jest dostępny tutaj.


Object Graphics Library 3.0

Biblioteka Object Graphics Library (OGL) jest ważnym dodatkiem do wxWindows, wspomagającym tworzenie i manipulowanie grafiką 2D. Biblioteka OGL zawiera następujące klasy:

Dokumentacja do biblioteki OGL dostępna jest w formatahc WIN Help, HTLM Help, PDF (86 stron) i HTML. Ponadto do biblioteki zostały dołączone dwa programy przykładowe (oczywiście z pełnym kodem źródłowym). Są to: OGLEdit i OGL Studio.


Wybrane programy przykładowe

Biblioteka wxWindows zawiera kilkadziesiąt programów przykładowych. Poniżej przestawione są wybrane programy:


wxDesigner

Program wxDesigner autorsta Roberta Reblinga jest wizualnym edytorem dialogów dla biblioteki wxWindows. Niestety program jest komercyjny stąd za jego pełną wersję trzeba odrobinkę zapłacić. Ze strony http://www.roebling.de można pobrać wersje testowe dla systemów MS Windows, Linux, FreeBSD 4.3, Solaris 2.8, IRIX 6.5 i MacOS 8/9.

wxDesigner potrafi generować teksty źródłowe programu w językach C++, Python i Perl i zawiera dość obszerną pomoc. W sumie jest to dobre narzędzie, znacznie przyśpieszające pracę nad okienkami dialogowymi.

Wygląd programu w trakcie pracy z przykładowym projektem przedstawia rysunek. Ze strony Autora programu można także pobrać przykładowy zrzuty ekranu w systemach: MacOS i Linux.


Podsumowanie

wxWindows to obszerny bardzo rozbudowany pakiet, dysponujący znakomitą dokumentacją, i wieloma przykładowymi programami. Imponuje także bardzo rozudowana lista obsługiwanych systemów opracyjnych i kompilatorów. Wbudowane mechanizmy do obsługi wielojęzykowosci, edytor okienek dialogowych i system plików pomocy oparty na HTML czynią z wxWindows realnego konkurenta komercyjnych bibliotek GUI.


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl