Zinc Application Framework 6.0


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Wstęp

Zinc Application Framework 6.0 jest biblioteką GUI dostępną dla platformy Win32 oraz X Window. W przypadku X Window, Zinc korzysta z biblioteki Motif. Autorem biblioteki jest firma: Wind River Systems Incorporated. Alameda, CA, USA. Zinc jest napisana w języku C++ i obejmuje kolekcję klas - widoków (ang. widgets), wizualny kreator aplikacji Zinc Designer oraz dużą ilość przykładowych programów. Biblioteka posiada mechanizmy do tworzenia programów - jedno, dwu i wielojęzycznych.

Wersja biblioteki dla systemów Desktop jest dostępna bez opłat wraz z pełnym kodem źródłowym pod adresem: http://www.windriver.com/zinc/index.html Przed pobraniem plików trzeba wypełnić formularz rejestracyjny. Wersja dla systemów Embended i RTOS jest płatna.

Wersja Desktop pozbawiona jest wsparcia producenta oraz gwarancji. Jednocześnie licencja dopuszcza możliwość tworzenia komercyjnego oprogramowania przy użyciu biblioteki. Autorzy zachęcają do wprowadzania modyfikacji i poprawek, które mogą zostać dołączone do przyszłych wersji biblioteki Zinc. Pełny tekst licencji dostępny jest pod adresem: http://www.windriver.com/zinc/html/agreement.html.


Składniki biblioteki


Obsługiwane systemy operacyjne

Biblioteka Zinc dostępna jest na następujące systemy operacyjne:

W przypadku braku komercyjnej implementacji biblioteki Motif można zastosować jego darmowy odpowiednik Lesstif (nie testowane), dostępny pod adresem: (http://www.lesstif.org/),. Pakiety ze źródłami biblioteki dla systemów MS Windows zawierają pliki Makefile dla kompilatora Visual C++. Pakiet można także skompilować przy zastosowaniu kompilatorów firmy Borland (np. darmowego Borland C++ Compiler 5.5).


Wielojęzykowość i lokalizacje

Biblioteka jest dobrze przygotowana do tworzenia programów wielojęzykowych i lokalizacji oprogramowania. Wewnętrznie w bibliotece napisy mogą być reprezentowane przy użyciu:

Biblioteka posiada wbudowany zbiór formatów dat, czasu i liczb dla różnych języków, a także tłumaczenia komunikatów w kilku językach. Komunikaty przetłumaczone są dla następujących języków:

Zlokalizowane formaty liczb, walut, dat i czasu dostępne są dla następujących państw: Austria, Kanada (angielski, francuski), Chiny, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Japonia, Korea, Meksyk, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Tajwan, Wielka Brytania i USA.


Dostępne elementy GUI

Biblioteka Zinc zawiera klasy C++ obsługujące następujące elementy GUI:


Dokumentacja i programy przykładowe

Dokumentacja do biblioteki Zinc obejmuje:

Do biblioteki dołączonych jest kilkadziesiąt przykładowych programów (oczywiście z kodami źródłowymi) stanowiących uzupełnienie do dokumentacji. Także do programu Zinc Designer są dostępne teksty źródłowe.

Standardowo biblioteka zawiera pliki makefile dla kompilatora GNUC oraz MSVC++. W systemie Windows bibliotekę i programy przykładowe można także skompilować przy użyciu kompilatora Borland C++ 5.5 Compiler i innych kompilatorów C++ firmy Borland.

Oto wybrane programy przykładowe:


Zinc Designer

Ważnym składnikiem biblioteki GUI jest narzędzie do wizualnego tworzenia interfejsu użytkownika. W bibliotece Zinc takim narzędziem jest Zinc Designer. Ogólny wygląd programu przedstawia rysunek.

Program pozwala na wygodną edycję okienek dialogowych, generuje gotowy tekst źródłowy programu (pliki *.cpp i *.h). Ponadto w tworzonym projekcie można umieścić elementy potrzebne do lokalizacji programu, bitmapy czy też zewnętrzne obiekty. Pliki projektu zapisywane są w plikach binarnych *.ZNC.


Dodatkowe biblioteki i programy

Ze strony http://www.windriver.com/zinc/html/contributions.html można także pobrać dodatkowe programy i biblioteki, opracowane przez niezależnych autorów. Chyba najważniejszym dodatkiem jest biblioteka pozwalająca na wyświetlanie grafiki OpenGL. Do biblioteki dołączono programy przykładowe, z których moim zdaniem najciekawszy to APSC Chart.


Kompilacja przy użyciu Borland C++ Compiler 5.5

Jak napisałem wcześniej, biblioteka ZINC nie ma przygotowanych plików MAKE dla kompilatora Borland C++ Compiler 5.5. Jednak kompilacja biblioteki przy użyciu narzędzi firmy Borland jest możliwa. Poniżej dostępne są trzy pliki, które zawierają skrypty BAT (nie jestem zbyt biegły w instrukcjach dla programu MAKE) umożliwiające skompilowanie poszczególnych pakietów:

Trzeba pamiętać aby kompilator bcc32 był dostępny w ścieżce poszukiwań, w przeciwnym wypadku powyższe skrypty nie będą działać.


Podsumowanie

ZINC to ciekawa biblioteka, coć praktycznie nieznana w popularnych środowiskach. Po przystosowaniu do polskiego użytkownika (komunikaty, wyświetlanie dat, czasu, itp.) może być ciekawą alternatywą w stosunku do np. programowania w czystym API WIN32 bądź API X. Walory biblioteki znacznie podwyższa ZINC Designer oraz bardzo dobra dokumentacja. Spróbować warto, a o używaniu niech każdy zadecyduje sam...


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl