Norbert Hoffmann: Grafika 100 przepisów w języku Turbo Pascal dla systemu Windows


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Recenzja

Norbert Hoffmann: Grafika 100 przepisów w języku Turbo Pascal dla systemu Windows. ISBN83-85060-82-0

Norbert Hoffmann: Grafika 100 przepisów w języku Turbo Pascal dla systemu Windows. Wydawnictwo Nakom 1995, str. 158, dyskietka, tłumaczenie Sławomir Osiak

Niemiecki oryginał książki pochodzi z 1992 roku, zatem nie dziwi wykorzystywanie przez autora pakietu Turbo Pascal for Windows. Podane w książce "przepisy" korzystają z interfejsu GDI (ang. Graphics Device Interface) dostępnego już w Windows 3.X. Pomimo całkowitej dezaktualizacji używanych w książce narzędzi, opisywane przez autora algorytmy graficzne (np. wyświetlanie fraktali) są jak najbardziej użyteczne.

Tym niemniej aktualnie książki tej nie warto kupować chyba, że ktoś chce poznać interfejs GDI. Ale do tego celu lepiej poszukać innej pozycji.

Wszystkie programy przykładowe znajdują się na dyskietce dołączonej do książki.


Spis treści


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl