Jan Bielecki: Encyklopedia języka C dla IBM PC


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Recenzja

Jan Bielecki: Encyklopedia języka C dla IBM PC. Tom 1 Opis języka. ISBN 83-206-0919-4 Jan Bielecki: Encyklopedia języka C dla IBM PC. Tom 2 Biblioteki. ISBN 83-206-0919-4 Jan Bielecki: Encyklopedia języka C dla IBM PC. Tom 1 Opis języka, str. 479, Tom 2 Biblioteki, str. 319, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1989.

Książka, o nieco mylącej nazwie, jest w całości poświęcona pakietowi Turbo C 2.0 firmy Borland. Ten kompilator języka C pojawił się w sprzedaży pod koniec 1988 roku i na owe czasy był produktem bardzo nowoczesnym, zawierającym m.in. IDE, debuger, asembler i bibliotekę graficzną BGI. Obecnie Turbo C 2.0 dostępne jest w muzeum programów firmy Borland pod adresem: http://community.borland.com/museum/.

Sama książka, podzielona na dwa tomy nie zachwyca wprawdzie pięknym językiem, ale jest konkretna i zawiera praktycznie wszystkie informacje dotyczące omawianego kompilatora. Poza prezentacją języka i biblioteki standardowej języka ANSI C, w książce znalazł się opis instrukcji asemblera 8086, opis biblioteki graficznej BGI oraz innych funkcji bibliotecznych dodanych przez firmę Borland.

Trudno wypowiadać się nad przydatnością książki w drugiej połowie 2002 roku, prawie 12 lat po ukazaniu się pakietu, który opisuje. Napiszę tylko, że tomu 2 używam osobiście do tej pory, gdy szukam opisu niektórych funkcji z biblioteki ANSI C.


Spis treści tomu 1


Spis treści tomu 2


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl