Jan Bielecki: Grafika Turbo od Turbo Pascala 4.0 do Turbo C 1.5


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Recenzja

Jan Bielecki: Grafika Turbo od Turbo Pascala 4.0 do Turbo C 1.5. ISBN 83-206-0858-9 Jan Bielecki: Grafika Turbo od Turbo Pascala 4.0 do Turbo C 1.5. Wydawnictwo WNT 1989, str. 303

Pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku firma Borland wprowadziła na rynek nowe narzędzia programistyczne dla języków C i Pascal. Turbo C 1.0 i Turbo Pascal 4.0, bo o nich mowa, wprowadziły nową jakość - zintegrowane środowiska programistyczne (IDE) łączące w całość dotąd tradycyjnie oddzielne narzędzia programistyczne. Borland rozwiązał także problem obsługi trybów graficznych w programach, opracowując bibliotekę BGI (ang. Borland Graphisc Interface), dostępną w obu pakietach. Zresztą praktyka tworzenia wspólnych bibliotek jednocześnie dla języka C i Pascal zachowała się w firmie Borland do dzisiaj - weźmy choćby takie biblioteki jak VCL czy CLX, dostępne w pakietach Delphi, C++ Builder i Kylix.

Wracając do zasadniczego tematu, czyli książki św. pamięci prof. Jana Bieleckiego, to znajdziemy w niej kompletny opis biblioteki BGI, modułu CRT z Turbo Pascala oraz biblioteki CONIO z Turbo C. Część z funkcji została dodatkowo zilustrowana przykładowymi programami. Dodatkowo Autor zamieścił kompletne wydruki programów ilustrujących działanie biblioteki BGI, dołączonych do w/w pakietów.

Choć jest to zaskakujące, biblioteka BGI ciągle jest używana - książkę mogę więc polecić jako swoistą encyklopedię funkcji, ale nie jako podręcznik dla początkujących.


Spis treści


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl