Tomasz Kopacz: Karty graficzne VGA i SVGA. Programowanie grafiki


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Recenzja

Karty graficzne VGA i SVGA. Programowanie grafiki. ISBN 83-7158-010-x Tomasz Kopacz: Karty graficzne VGA i SVGA. Programowanie grafiki. Wydawnictwo Mikom 1995, stron 203

Książka stanowi interesujące wprowadzenie w zagadnienie programowania kart VGA i SVGA. Poza czysto technicznym opisem kart graficznych (tryby, porty, rejestry) Autor umieścił w książce wiele przykładowych programów napisanych w języku C i asemblerze. Szkoda tylko, że Wydawnictwo Mikom nie zdecydowało się na dołączenie dyskietki do książki. Programy przystosowane są generalnie do kompilatorów firmy Borland, ale niektóre wymagają kompilatora DJGPP (GNU C).

Niestety data wydania książki jest niemal równoznaczna z datą jej przydatności. Standaryzacja kart SVGA, zakończona na etapie specyfikacji VESA 3.0 (książka opisuje standard VESA 2.0), generalnie zakończyła problemy z różnorodnością trybów i rejestrów. A upowszechnienie systemów okienkowych praktycznie całkowicie wyeliminowało bezpośrednie programowanie kart graficznych. Ale każdemu, kto musi lub chce bezpośrednio programować karty VGA i SVGA książkę śmiało polecam...


Spis treści


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl
(19.06.2004)