Kurt Wall: Linux programowanie w przykładach


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Recenzja

Kurt Wall: Linux programowanie w przykładach. ISBN 83-7279-082-5 Kurt Wall: Linux programowanie w przykładach, Wydawnictwo Mikom 2000, stron 496, tłumaczenie Jacek Sokulski.

Książkę Kurta Walla moim zdaniem należy traktować jako krótki przewodnik po programowaniu w systemie Linux/UNIX, skierowany do programistów rozpoczynających naukę programowania w tym systemie. Obszerność poruszanych w książce tematów (m.in.: procesy, sygnały, wywołania systemowe, obsługa plików, demony, baza danych Berkeley, biblioteka ncurses, API OSS/Free, potoki i kolejki FIFO, pamięć dzielona, semafory i kolejki komunikatów, gniazda, TCP/IP) w połączeniu z opisem podstawowych narzędzi programistycznych (gcc, make, gdb, RCS) daje całkiem niezłe pojęcie w skali zagadnienia programowania takiego systemu jak Linux. I choć przy tej objętości ww. tematyka nie mogła być wyczerpująco opisana, książka daje całkiem niezłe podstawy do dalszej samodzielnej pracy.

Książkę polecam programistom zaczynającym przygodę z programowaniem w systemie Linux (ale już potrafiącym programować w C). Teksty źródłowe wszystkich programów opisywanych w książce można pobrać z Internetu.


Spis treści

  • Część III. API Linuksa
  • Część IV. Komunikacja między procesami
  • Część V. Narzędzia programistyczne w Linuksie
  • Część VI. Dodatki

    © Janusz Ganczarski
    JanuszG@enter.net.pl