Władysław Skarbek (red.), Andrzej Krupiczka, Artur Przelaskowski, Waldemar Rakowski: Multimedia. Algorytmy i standardy kompresji


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Recenzja

Władysław Skarbek (red.), Andrzej Krupiczka, Artur Przelaskowski, Waldemar Rakowski: Multimedia. Algorytmy i standardy kompresji. ISBN 83-7101-385-X Władysław Skarbek (red.), Andrzej Krupiczka, Artur Przelaskowski, Waldemar Rakowski: Multimedia. Algorytmy i standardy kompresji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ Warszawa 1998, stron 406.

Książka ukazała się w serii "Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania". Jej redaktorem i autorem większej części tekstu jest prof. Władysław Skarbek - znany specjalista od multimediów i przetwarzania obrazów. Monografia ta przedstawia metody i standardy prezentacji, transmisji oraz składowania wszelkiej informacji multimedialnej: tekstu, dźwięku i obrazu. Obok uznanych standardów (GIF, PNG, JPEG, MPEG, H.26X) Autorzy prezentują także nowe trendy w dziedzinie kompresji, np. algorytmy drugiej generacji, kompresja zachowująca semantyke obrazu, kompresja zorientowana obiektowo. Całość przedstawia oczywiście stan wiedzy na 1998 rok, ale opisywane standardy będą używane jeszcze zapewne przez wiele lat.

Książka kierowana zdecydowanie do studentów kierunków informatycznych i pokrewnych. Ale śmiało polecam ją także praktykom.


Spis treści


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl
(13.03.2004)