Jan Bielecki: Od C do C++ programowanie obiektowe w języku C


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Recenzja

Jan Bielecki: Od C do C++ programowanie obiektowe w języku C. ISBN 83-204-1332-x Jan Bielecki: Od C do C++ programowanie obiektowe w języku C. Wydawnictwo WNT 1990, str. 183

Oddajmy na chwilę głos św. pamięci prof. Janowi Bieleckiemu: "Wśród języków proceduralnych, wyposażonych w środki do programowania obiektowego, na pierwszy plan wysuwa się język C++, przez wielu znawców uważany za narzędzie najbliższej dekady. Język ten, którego autorem jest Bjarne Stroustrup, powstał na początku lat osiemdziesiątych, a nazwę swoją otrzymał w roku 1983. Język C++ wywodzi się w prostej linii od języka C i w początkowym okresie swego istnienia występował nawet pod nazwą C z klasami. Miało to swoje uzasadnienie w fakcie, iż różnił się od języka C przede wszystkim pojęciem klasy zapożyczonym od Simuli 67. W chwili obecnej C++ jest uznanym językiem programowania, a jego rozwój jest kontrolowany przez AT&T - jedną z największych firm USA. Jesienią 1989 roku firma ta opublikowała nową specyfikację języka C++, a ANSI zapowiedziało podjęcie procedury standaryzacyjnej. Stanowi to potwierdzenie faktu, że C++ jest językiem żywym, który dzięki zawartym w nim rozszerzeniom jego pierwowzoru, tworzy pomost między dwoma stylami programowania: tradycyjnym i obiektowym."

Prawda, że słowa całkiem aktualne? W mojej ocenie język C++ ma ciągle mocną pozycję i jest podstawowym językiem ogólnego przeznaczenia. Przetrwał ekspansję języka JAVA, silny rozwój Object Pascala, zapewne wytrzyma także konkurencję języka C#. A wracając do recenzji - książka ma dzisiaj wyłącznie znaczenie historyczne. Opisywany w niej język C++ został zmieniony i znacznie rozbudowany.


Spis treści


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl