Rene Alexander, Graham Bensley: Optymalizacja oprogramowania w C++.


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Recenzja

Rene Alexander, Graham Bensley: Optymalizacja oprogramowania w C++. ISBN 83-7234-151-5 Rene Alexander, Graham Bensley: Optymalizacja oprogramowania w C++. Wydawnictwo RM 2001, stron 348, tłumaczenie Bogdan Kamiński.

Tematyka optymalizacji oprogramowania to zadanie na obszerną rozprawę doktorską a może nawet i habilitacyjną. Tymczasem Autorzy podejmują ten temat na zaledwie 348 stronach książki. Ale to wcale nie oznacza, że książka jest zła. Książka pozwala na poszerzenie wiedzy dotyczącej wpływy różnych czynników na szybkość działania programów. Część z nich zależy od jakości pracy programisty i to przedstawiają rozdziały książki dotyczące m.in. wybranych algorytmów i struktur danych. Inne aspekty zależą od konkretnego środowiska systemowego oraz sprzętu i choć na to programista nie ma wpływu, ale może i powinien korzystać z możliwości przez nie oferowanych. Ostatnim zasadniczy czynnikiem mającym wpływ na optymalizację oprogramowania mają zastosowane narzędzia i tutaj oczywiście każdy kompilator ma swoją specyfikę, odmienne opcje kompilacji, optymalizacji itp.

Autorzy poruszają wszystkie powyższe zagadnienia (patrz spis treści), choć jak już napisałem, z uwagi na objętość książki nie ma raczej mowy o wyczerpaniu tematu. Ale mimo wszystko warto się z treścią książki zapoznać. Choćby po to aby mieć świadomość jakie czynniki mają rzeczywisty wpływ na szybkość działania programu, co zależy wyłącznie od jakości kodu źródłowego, co może zależeć od stosowanych narzędzi (i sposobu ich wykorzystania) a co pozostaje poza możliwością ingerencji programisty.


Spis treści


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl