John F. Sherman: Poznaj PostScript


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Recenzja

John F. Sherman: Poznaj PostScript. ISBN 83-85769-02-1 John F. Sherman: Poznaj PostScript. Wydawnictwo Read Me 1992, str. 269, tłumaczenie Krzysztof Młodziński.

Język PostScript to jeden z fundamentalnych etapów rozwoju grafiki komputerowej. Opracowany w 1985 roku przez firmę Adobe Systems Incorporated był rozwijany aż do wersji 3 (tzw. PostScript Level 3). Następca - format PDF (ang. Portable Document Format) jest także na oparty na PostScripcie.

Książka stopniowo wprowadza czytelnika w świat programowania w języku PostScript. Autor zaczyna od opisu budowy programu oraz zasadach rządzacych układem współrzędnych. Następnie Autor opisuje kolejne elementy wersji pierwszej języka (tzw. Level 1), w tym rysowania prymitywów, pętle i tworzenie fontów. Opisywana jest także specyfika budowy plików EPS (ang. Encapulated PostScript). Na koniec Autor przedstawia rozszerzenia języka wprowadzone w drugiej wersji języka PostScript (tzw. Level 2). Całość książki jest bogato zilustrowana przykładami - szkoda tylko, że Wydawnictwo nie zdecydowało się na dołączenie dyskietki.

Wprawdzie nie będę nikogo zachęcał do nauki języka PostScript (specyfika języka, w tym notacja RPN nie ułatwia jego poznania), ale książkę polecam jako pozwalającą dość dobrze zorientować się w tej tematyce. Warto także dodać, że pełna specyfikacja PostScript Level 3 i wiele innej dokumentacji dostępne jest na stronie www.adobe.com.


Spis treści


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl