Andrzej Marciniak: Programowe sterowanie drukarką laserową i konstruowanie zbiorów znaków - język PCL


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Recenzja

Andrzej Marciniak: Programowe sterowanie drukarką laserową i konstruowanie zbiorów znaków - język PCL. ISBN 83-85060-45-6 Andrzej Marciniak: Programowe sterowanie drukarką laserową i konstruowanie zbiorów znaków - język PCL. Wydawnictwo Nakom 1992, str. 222, dyskietka.

Książka z popularnej serii BUM, autorstwa oczywiście Andrzeja Marciniaka, tym razem poświęcona językom: PCL 5 i HP-GL/2. Biorąc pod uwagę datę wydania książki, opisywała ona najnowszą dostępną wówczas wersję języka PCL, wprowadzoną w 1990 roku drukarkach HP LaserJet III, HP LaserJet IIID, HP LaserJet IIIP i HP LaserJet IIISI. Sam opis języków PCL i HP-GL/2 jest dość przystępny oraz uzupełniony licznymi przykładami w Turbo Pascalu. Całość poleceń tych języków zebrano w wygodnych tabelach.

Książka, mimo swojego wieku, jest ciągle warta zainteresowania. Choć język PCL został jeszcze przez firmę HP nieco rozbudowany (wersje 6 obsługujące m.in. druk w kolorze), to wersja 5 jest ciągle bardzo popularna i obsługiwana przez wiele drukarek. Dodatkową zaletą książki jest bodaj unikatowy w polskojęzycznej literaturze opis HP-GL/2.


Spis treści


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl
(13.03.2006)