Eric K. Cone, Jon Boggs, Sergio Perez: Windows 2000. Migracja


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Recenzja

Eric K. Cone, Jon Boggs, Sergio Perez: Windows 2000. Migracja. ISBN 83-87150-11-8 Eric K. Cone, Jon Boggs, Sergio Perez: Windows 2000. Migracja. Wydawnictwo Robomatic, str. 520.

Jest to jedna z kilku pozycji dotyczących administracji systemami Microsoft Windows NT i Windows 2000, udostępnionych w postaci plików PDF na stronie WWW Wydawnictwa Robomatic. Książki nie czytałem (nie mam do czynienia z administracją systemu Windows 2000), tak więc tak jak w przypadku innych książek dotyczących tej tematyki, ograniczę się tylko do krótkiego opisu. Zmiana systemu operacyjnego, a w szczególności systemu na serwerze nie jest łatwą operacją. Celem książki jest właśnie pomoc przy tym zadaniu - aktualizacji systemu Windows NT, jego następcą czyli Windows 2000. Trzy części książki: "Przygotowania do wdrożenia Windows 2000", "Projektowanie sieci Windows 2000" i "Wdrażanie Windows 2000" kolejno ten proces opisują i to, jak się wydaje, w sposób dość obszerny i szczegółowy.

Książka niezbędna przy zmianie systemu Windows NT na Windows 2000, przydatna także administratorom tego drugiego systemu.


Spis treści


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl