Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest: Wprowadzenie do algorytmów


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Recenzja

ISBN 83-204-2556-5 Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest: Wprowadzenie do algorytmów. WNT 2001, wydanie czwarte, stron 1120, tłumaczenie: Kszysztof Diks, Marcin Jurdziński, Adam Malinowski, Daria Rytter, Wojciech Rytter.

Niezłe wprowadzenie - ponad 1100 stron tekstu! Takie jest pierwsze wrażenie. Książka przeznaczona głównie dla studentów informatyki i nauczycieli akademickich. Stad duża ilość matematyki, która jest nieodzownym elementem analizy złożoności i efektywności algorytmów. Ale poza wymienionymi grupami odbiorców książkę powinien posiadać także każdy zawodowy programista - ilość wiedzy algorytmicznej tu zgromadzonej jest bowiem bardzo obszerna. Algorytmy przedstawione są pseudokodzie, opisane i przeanalizowane.

W pierwszej części Autorzy przedstawiają aparat matematyczny niezbędny do pełnego rozumienia treści książki. Nawet osoby dobrze znające matematykę powinny zajrzeć to tej części - materiał jest odpowiednio skondensowany i pozwala na uporządkowanie własnej wiedzy. Druga część książki poświęcona jest głównie sortowaniu. Opisanych jest kilka algorytmów, z tym że sortowanie przez kopcowanie i sortowanie szybkie zostało bardzo dokładnie przeanalizowane. Część trzecia to struktury danych ze szczególną uwagą poświęconą dla różnych rodzajów drzew. Kolejna, czwarta cześć, przedstawia zaawansowane metody tworzenia i analizy algorytmów takie jak: programowanie dynamiczne czy algorytmy zachłanne. Dalej (piąta część) Autorzy opisują złożone struktury danych (B-drzewa, kopce dwumianowe i Fibonacciego). Szósty rozdział został przeznaczony na opis algorytmów grafowych, w tym wyszukiwania najkrótszej ścieżki oraz znajdywania maksymalnego przepływu. W ostatniej, siódmej części, Autorzy zajmują się różnorodną tematyką, m.in.: układami arytmetycznymi, algorytmami równoległymi, operacjami na macierzach, wyszukiwaniem wzorca, geometrią obliczeniową czy też NP-zupełnością.

Podsumowując: znakomita książka ale nie dla początkujących...


Spis treści


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl