Grafika


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Opis programu

Program Grafika powstał na III roku informatyki w ramach laboratorium z przedmiotu "Grafika komputerowa". Oczywiście program nie pretenduje do wyczerpania tematyki, jest to raczej elementarz w tej dziedzinie informatyki. Grafika komputerowa to dynamiczna dyscyplina i wiele zagadnień ma jeszcze przed sobą...

Program przedstawia następujące algorytmy graficzne:

Ponadto program umożliwia przeprowadzenie testów szbkości opisanych algorytmów i ich porównanie do szybkości grafiki GDI (ang. Graphics Device Interface) dostępnej w systemie Windows. Program został napisany w języku C++ przy użyciu pakietu Borland C++ Builder 3.0 i liczy około 800 linii tekstu źródłowego.


Zrzut ekranu

Program Grafika - test algorytmu rysowania linii DDA

Do pobrania


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl