MCS View


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Opis programu

MCS View to program, który powstał w ramach pracy dyplomowej napisanej na Politechnice Białostockiej pod kierunkiem dr Marka Dorosa, pt. Program wizualizacji narządów klatki piersiowej człowieka na podstawie przetworzonych przekrojów poprzecznych. Program napisany jest w języku C++ przy użyciu kompilatora Borland C++ Builder 4.0 Standard. Do wizualizacji grafiki 3D została użyta biblioteka OpenGL.

Dane do programu to przetworzone przekroje poprzeczne zawierające np. wyodrębnione narządy klatki piersiowej człowieka, ale program może przetworzyć i zobrazować także inne obiekty 3D na podstawie dostępnych przekrojów.

Funkcjonalność programu jest bardzo szeroka dzięki opracowaniu specjalnego języka skryptowego MCS (ang. Marching Cubes Script). Dzięki obsłudze skryptów MCS użytkownik ma pełny wpływ na sposób prezentacji obiektów 3D i inne ustawienia programu.

Zainteresowanych opisem programu, plików MSC i innych informacji związanych z tematyką wizualizacji zapraszam do tekstu pracy dyplomowej: praca.pdf.zip

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, właścicielem praw autorskich do niniejszej pracy jest Politechnika Białostocka.


Zrzut ekranu i efekty działania programu

MCS View - okno główne programu Przekrój ciała człowieka z projektu Visible Human Wydzielony kontur płuc z przekroju ciała człowieka Obiekty typu Layers wraz z osiami współrzędnych Obiekt typu EdgeLayers Obiekt typu FlatTriangles Obiekty typu Triangles z naniesioną siatką współrzędnych Obiekt typu Points Obiekt typu Fram + obiekt typu Triangle Obiekt typu WireFrames

Do pobrania


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl