Power Paint


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Opis programu

Program Power Paint jest prostym narzędziem do rysowania o możliwościach zbliżonych do programu Paint z systemu Windows. Program powstał na zaliczenie laboratorium z przedmiotu programowanie obiektowe (C++) na III roku Informatyki.

Program realizuje wszelkie podstawowe funkcje graficzne takie jak: rysowanie punktów, linii, elips, prostokątów. Dostępne są także operacje z użyciem schowka systemowego i funkcja zoom. Obsługiwanym formatem plików graficznych jest BMP. Szczegółowy opis funkcji programu znajduje się w dokumentacji zamieszczonej w pliku pomocy w formacie CHM. Dokumentacja zawiera także opis budowy programu.

Program powstał przy użyciu kompilatora Borland C++ Builder 3.0 Standard. Tekst źródłowy liczy około 3300 wierszy. Wykorzystane zostały dwie biblioteki spoza komponentów VCL dołączonych do kompilatora C++ Builder. Są to:


Zrzuty ekranów

Power Paint - główne okno programu Power Paint - okienko z plikiem pomocy

Do pobrania


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl