Strona domowa Janusza Ganczarskiego - DFM to FOX C++ File Converter

DFM to FOX C++ File Converter


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty


Wstęp

Program DFM to FOX C++ File Converter jest konwerterem plików DFM, używanych w pakietach Borland Delphi i Borland C++ Builder do przechowywania informacji o położeniu elementów okna, do plików źródłowych w języku C++ wykorzystujących bibliotekę FOX GUI. Wygenerowany tekst źródłowy programu (pliki *.cpp i *.h) można skompilować zarówno w systemie Linux/UNIX jak i WIN32. Zainteresowanych bliższymi informacjami dotyczącymi biblioteki FOX proponuję przeczytanie jej krótkiego opisu zawartego na niniejszej stronie.

Idea działania programu jest prosta - FOX jest znakomitą biblioteką GUI, ale nie posiada zadawalającej klasy narzędzi do projektowania okien dialogowych. Zamiast pisać taki program (bądź rozbudowywać istniejące) postanowiłem napisać program, dzięki któremu do projektowania wyglądu aplikacji użyte będzie najlepsze (moim zdaniem) tego typu narzędzie tj. Delphi/C++ Builder. Oczywiście biblioteka VCL stosowana w Delphi/C++ Builder różni się od biblioteki FOX. Ale cała opisana konwersja jest wykonalna z uwagi na jednakowe przeznaczenie obu bibliotek - tworzenie interfejsu użytkownika.

Program wykorzystuje tekstową postać pliku DFM. Stosowanie postaci binarnej tego pliku, wymagałoby napisania konwertera, co byłoby sztuką dla sztuki - odpowiednie narzędzie (convert.exe) zawiera każdy z w/w pakietów firmy Borland. Już w trakcie pisania programu, firma Borland udostępniła bezpłatnie wersję Delphi 6.0 Personal i Kylix Open Edition. W dalszym rozwoju programu właśnie te pakiety będą brane pod uwagę podczas testowania generatora. Pomimo wysokiej zgodności w dół biblioteki VCL, oraz zgodności z jej wieloplatformową wersją CLX, występują drobne różnice w tworzonych plikach DFM. Stąd decyzja o stosowaniu najnowszych narzędzi Borlanda.

Już na koniec tego nieco długiego wstępu podam, iż program tworzony jest przy użyciu Borland C++ Builder 4.0 a kompilowany do dystrybucji w przy użyciu Borland C++ Compiler 5.5.1 i pakietu CygWin W tej chwili nie podjąłem ostatecznej decyzji o formie dostępności programu - obecnie należy domyślnie stosować zasady oprogramowania FreeWare.


Opis programu (wersja 0.3.6)

Program pracuje w trybie tekstowym i jest uruchamiany z linii poleceń. Możliwe jest także użycie wersji z prostym graficznego interfejsem. Składania wywołania programu jest następująca:

dfm2cpp file.txt [-d][-m][-ico][-glyph][-picture][-main]

gdzie file.txt jest przykładową nazwą pliku DFM wraz z rozszerzeniem. Program akceptuje wyłącznie tekstową wersję plików DFM - w razie takiej potrzeby należy użyć programu convert.exe, dołączonego do pakietów firmy Borland. W wyniku działania programu generowane są pliki test.cpp i test.h gotowe do kompilacji.

Program obsługuje następujące parametry:

Od wersji 0.1.4 do pakietu dołączony jest prosty program okienkowy, ułatwiający konwertowanie plików. Sam interface programu został przygotowany przy użyciu Delphi 6 Personal a następnie skonwertowany. W ten sposób potwierdza się przydatność konwertera. Wygląd progamu przedstawiają rysuneki:

dfm2fox 0.2.10 - wersja pod Microsoft Windows dfm2fox 0.2.7 - wersja pod Linux Mandrake 8.2


Co nowego w programie?


Lista do zrobienia


Do pobrania


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl