Projekty


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Teksty


Wstęp

Niniejsza strona zawiera aktualnie rozwijanie przeze mnie projekty programistyczne. Są to programy w różnym stopniu rozwoju, a niektóre posiadają już pewne cechy użyteczności. Domyslnie należy uważać, że dany program oraz jego teksty źródłowe udostępnione mają status FreeWare tzn. autor udostępnia je bezpłatnie do dowolnego użytku, zachowując jednocześnie prawa autorskie do utworu. Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z działania zamieszczonych programów.

Zapraszam do testowania, zgłaszania uwag i wskazówek dotyczących poniższych programów.


DFM to FOX C++ File Converter

DFM2FOXCPP - konwerter plików DFM (Delphi/C++Builder) do plików *.cpp i *.h kompilowanych przy użyciu biblioteki FOX GUI


CD-ROM to HTML

CD2HTML - zapis zawartości płyt CD-ROM, dysków twardych, dyskietek, itp. do plików HTML


ZX Spectrum File Debugger

ZX Spectrum File Debugger - debugger do programów na ZX Spectrum


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl